Fogyasztóvédelmi tájékoztatások - Panaszkezelés

A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele során fogyasztó az a természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. Fogyasztónak minősül az ügyfelek mellett az is, aki még nem kötött szerződést a pénzügyi intézménnyel, de arról tájékozódik vagy arra vonatkozóan ajánlatot kap. Társaságunk célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár negatív –, amely szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban megfogalmazódik Önökben.

A 2023. évi XXV. törvény alapján (továbbiakban „Panasz törvény”) értelmében bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás bejelentését lehetővé teszi. A munkavállalókon kívül többek között bejelentést tehet a foglalkoztató cég
jelenlegi és korábbi (társ)tulajdonosa

  • alvállalkozója
  • beszállítója
  • gyakornoka
  • önkéntese
  • akinek a foglalkoztatóval ilyen kapcsolat létesítésére irányuló eljárása még csak folyamatban van, tekintettel arra, hogy a személyazonosság nem kerülhet nyilvánosságra és az adatkezelésről tájékoztatni kell a bejelentőt. Továbbá rendelkezniük kell a beérkező bejelentések vizsgálatára jogosult, független bejelentő-védelmi megbízottal is.
    A munkáltató dönthet úgy, hogy a beérkező bejelentéseket belsőleg kezeli, vagy bevonhat egy külső, pártatlan személyt/szervezetet is. A feladatot ellátó megbízott legfontosabb feladatai közé tartozik a bejelentést tevő tájékoztatása mind a személyes adatainak kezeléséről, mind az eljárási szabályokról
  • kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy mindvégig megőrizze az eljárás során kezelt személyes adatok biztonságát és integritását. Az anonim bejelentések körében visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének van mérlegelési jogköré, hogy a névtelen bejelentéskor lefolytatja-e az eljárást. Ellenkező esetben kötelező lefolytatni a kivizsgálást

Panaszügyintézés – rögzített vonal: +36-76-614-354
Panaszügyintézés – email: ugyfelszolgalat[kukac]hirosbroker.hu